Menu
0
text
Über 25.000 Kunden
Rheumatologische Beratung
Ausstellungsstücke ab €359
Therapeutisches Infrarot
23Oct2020
Volledige Communicatie tussen Tros Radar en MEDICAB

Volledige Communicatie tussen Tros Radar en MEDICAB

Met verbazing keken wij  de uitzending van Tros Radar over MEDICAB. Het viel ons namelijk op dat veel cruciale informatie niet werd gedeeld met de kijker.

Zie voor de volledigheid  onderstaande mailwisseling met  verslag van het volledige telefoongesprek.

Verzonden aan Radar op 9 April 2020: 

Beste RADAR

Dank voor de terugkoppeling. We kunnen het alleen maar toejuichen als er ruchtbaarheid wordt gegeven aan de voordelen van saunagebruik

Echter krijgen bedrijven over het algemeen in jullie uitzending meestal geen danktrofee, dus voelen wij de noodzaak om stellingen nog eens goed te onderbouwen. Dit ter bescherming van de reputatie van alle betrokkenen.

U beschuldigt ons van het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie. Dat vinden wij een ernstige aantijging. Ongeacht of het nu wel of niet in uw uitzending terecht komt, willen wij de volgende onderbouwingen, ter verdediging van onze stellingen uit de email, met u delen.

ONZE STELLINGEN (zoals verderop in deze mail onderbouwd middels wetenschappelijke artikelen) zijn:

 • Ontspanning (ontspanning verhoogt de weerstand);
 • Warmte (warmte doodt en verzwakt allerlei ziektekiemen, wat ook goed is voor de weerstand zelfs als zou het COVID-19 niet doden);
 • Warmte activeert het eigen immuunsysteem en dat gebeurt al bij 1 à 2 graden verhoging van de lichaamstemperatuur ← dit is DE CRUCIALE REDEN voor helende effecten, die mensen al eeuwenlang aan (sauna)warmte toedichten;
 • Zout doodt ziektekiemen, voornamelijk door vocht hieruit te onttrekken en kristallisatie. Mensen met luchtweginfecties doen daarom veelal aan zoutinhalatie en ondervinden daar, naar eigen zeggen, veel baat bij. Naast weldadige effecten voor de huid, is dit overigens ook de reden dat veel openbare sauna’s een zoutgrot aanbieden.

Gebaseerd op bovenstaande stellingen, raden wij mensen met een sauna dus aan om hier volgens gebruik van te maken al dan niet met zoutinhalatie. Het is namelijk een eenvoudige en toegankelijke methode om de weerstand optimaal te houden.

Wij hebben NIET beweerd dat ook COVID-19 virussen geëlimineerd worden. Dat is nlk. nooit bewezen. Wel is bewezen dat het eigen afweersysteem daar tegen gaat strijden en dus kun je dit systeem maar beter zo optimaal mogelijk houden (zoals verderop in deze mail onderbouwd middels wetenschappelijke artikelen).

Wij verzochten mensen om de mail door te sturen naar derden met als doelstelling dat wij uiteindelijk meer sauna’s kunnen verkopen. Wij zijn immers een commercieel bedrijf en wij verdienen ons brood met de verkoop van producten.  Wij staan 100% achter onze producten en de heilzame werking ervan en het staat ons vrij om goed onderbouwde informatie te leveren aan onze klanten.

DISCLAIMER

We hebben een duidelijke disclaimer in de mail gezet, welke naar uw mening bovenaan had moeten staan. Ondanks dat daar geen enkele wettelijke verplichting toe is, hebben wij uw advies opgevolgd in onze tweede email.

U stelt dat wij onterecht de indruk hebben gewekt, dat een infraroodsauna kan helpen tegen het Coronavirus. Hier staan wij overigens ook volledig achter en dit is aannemelijk gemaakt door onderzoeken, zoals verderop in deze mail onderbouwd middels wetenschappelijke artikelen.

EEN GOED PUNT!

Wij gaven aan dat wij, ondanks dat er volgens ons geen foutieve informatie is verstrekt, hiermee op het randje van de overschrijding van ethische normen balanceerden. Ook dat hebben wij in de tweede email verduidelijkt aangezien wij vonden dat u hier een goed punt had zoals in onze eerste telefoongesprek naar voren is gekomen.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Zoals in deze email onderbouwd, kan het regelmatig gebruik van een sauna al dan niet met zoutinhalatie behulpzaam zijn in preventie van ziekten, waaronder besmetting van het Coronavirus. Daarmee wegen de voordelen van saunagebruik alleszins op tegen de argumenten om het niet te doen. En vooral voor de mensen, die al een sauna bezitten, vinden wij het belangrijk om deze informatie met hen te delen. Wij zien dan ook niet in waarom wij onze wetenschappelijk onderbouwde overtuigingen niet zouden mogen delen met onze (potentiële) klanten. Men mag vervolgens zelf besluiten dit wel of niet als aannemelijk te beschouwen of dit verder zelf te (laten) onderzoeken.

WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING

Uw tweede argument was, dat onze stellingen niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Dit is simpelweg onjuist.

Wij hebben zelf geen informatie verzonnen. Alle informatie is gebaseerd op zowel empirisch- als ook wetenschappelijk onderzoek.

ONDERBOUWING VAN ONZE EMAIL

Onderstaand vindt u de wetenschappelijke onderbouwingen voor de stellingen uit onze email:

STELLING EMAIL: “Graag willen wij u informeren over hoe de infrarood sauna kan helpen uw weerstand te verhogen en daarbij het Coronavirus (en andere ziektekiemen) te bestrijden”

Het is, zoals verderop in de mail duidelijk zal worden, wel degelijk wetenschappelijk bewezen dat:

 1. 1 à 2 graden opwarming van het lichaam het afweersysteem van het lichaam vroegtijdig kan activeren. Het afweersysteem gaat vervolgens zelf virussen, WAARONDER COVID-19, bestrijden;
 2. ‘Veel ziektekiemen’ slecht kunnen tegen temperaturen boven de 37 graden Celsius.

GEEN CORONA NODIG VOOR VERKOOP VAN ONZE PRODUCTEN

Om te beginnen verkochten wij ook vóór het coronavirus al jarenlang infrarood sauna’s. Onze klanten vinden ons, omdat zij vanuit eigen beweegredenen op zoek zijn naar een infrarood sauna. Wij hebben, behoudens deze voornamelijk informatieve mail, nog nooit aan ‘push-marketing’ gedaan maar worden gevonden door onze klanten die het woord ‘ infrarood sauna’  intoetsen in Google, echter niet door mensen die woorden als ‘Reuma’ of ‘Corona’ intoetsen of door te adverteren in bladen.

Over het algemeen vinden mensen met klachten ons omdat zij vanuit hun netwerk of door artsen en/of reumatologen worden geadviseerd een infrarood sauna aan te schaffen, dit voornamelijk voor pijnverlichting bij spier- en gewrichtsklachten, en soms zelfs ter ondersteuning van chemotherapie. Meer info en klantcontact hieromtrent kunnen wij u op verzoek leveren.

OOK GEEN PUSHMARKETING NODIG

Wij hebben met deze actie voor het eerst OOIT zelf onze contacten benaderd. Wij zijn dus geen ‘spambedrijf’, die elke week een zgn. superaanbieding verstuurd voor producten met allerlei magische krachten. U kunt dat bij de mensen, die u hebben benaderd, uiteraard ook verifiëren. Het leek ons een goed idee om onze klanten erop te attenderen dat een infrarood sauna kan helpen de weerstand te verhogen en dat de meeste ziektekiemen (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels) over het algemeen slecht tegen warmte kunnen. Verder hebben wij veel klanten die zoutnevel gebruiken voor longinfecties en daar baat bij hebben.

Onze insteek met ons merk MEDICAB is, zoals aangeven, juist om mensen beter te informeren dan de concurrent en juist GÉÉN onzin te vertellen! Het verhaal uit de eerste en de tweede e-mail is met de grootste zorg en op basis van onze empirische expertise tot stand gekomen. We hebben mensen uit ons netwerk gevraagd deze mail goed te  bestuderen en hun mening hierover te geven alvorens wij de e-mails daadwerkelijk hebben verstuurd. Wij hebben vervolgens zelf onze klanten na gebeld met de vraag wat zij van de e-mail vonden en de reacties waren merendeels positief. Deze mensen hebben waarschijnlijk Radar niet gecontacteerd.

U leek er aan de telefoon al bij voorbaat vanuit te gaan dat wij onwaarheden hebben verkondigd en leek niet echt open te staan voor onze kant van het verhaal. Onderstaand een samenvatting van:

ONZE GEVOERDE TELEFOONGESPREKKEN

De beknopte versie ging ongeveer als volgt:

RADAR: “Hoe komen jullie bij klanten te mailen dat infrarood sauna’s het Coronavirus kunnen elimineren?”

MEDICAB: “Dat beweren wij niet”

RADAR: “Wel dat staat er”

MEDICAB: “Waar staat dat dan precies?”

RADAR: ”in uw email”

MEDICAB: “In onze email staat dat hoge temperaturen ziektekiemen kunnen doden en kunstmatige opwarming van het lichaam het afweersysteem kan activeren om zodoende sluimerende ziektekiemen te elimineren. Dat is voornamelijk bij virussen handig aangezien die vaak niet of pas te laat opgemerkt worden door het afweersysteem waardoor het virus vaak pas ontdekt word als het zich al flink vermenigvuldigd heeft” (om precies te zijn gaat het  hier om het a-specifieke / aangeboren immuunsysteem. Het niet reageren van dit immuunsysteem is overigens precies de reden waarom mensen met COVID-19 vaak een tijd lichte klachten hebben en dan ‘ineens’ erg ziek worden. Het virus heeft zich dan namelijk al veel te lang kunnen verspreiden voordat het immuunsysteem reageert) “

RADAR: “Oh dus daar staan jullie achter!”

MEDICAB: “Ja daar staan we voor de volle 100% achter want dat is de hele basis waarop het principe van sauna als sinds de oudheid op gebaseerd is en dat is ook in meerdere wetenschappelijke onderzoeken aangetoond”

RADAR: “Wij hebben een dermatoloog laten kijken naar die mail en die gaf aan dat alles klinkklare onzin was”

MEDICAB: “Wij hebben zeer veel klanten waarbij huidklachten zoals psoriasis vrijwel geheel verdwenen zijn na aanschaf van de infraroodsauna, ik kan u in contact brengen met deze klanten als u dat wenst”

RADAR: ”Maar Psoriasis is geen virus!”

MEDICAB: ”Dat klopt maar u heeft het zelf over een dermatoloog, wat klopte er precies niet aan onze email? En mogen wij misschien met die dermatoloog in contact komen?”

RADAR: ”Jullie maken claims die niet bewezen zijn en jullie zijn geen wetenschappers!”

MEDICAB: “Klopt wij baseren onze bevindingen op onze kennis en (klant)ervaringen uit onze markt. Er staat tevens een disclaimer onder aan de email waar wij dat duidelijk zeggen.”

RADAR: “Die moet boven aan de email staan!”

MEDICAB: “Ok dus als die boven aan de disclaimer boven aan de mail staat dan was de mail wel goed ?”

RADAR: “Ja dan was de mail wel goed”

MEDICAB: ”Oke dan sturen wij opnieuw een email naar deze klanten met verheldering en zwaardere disclaimer”

RADAR: ”Ja want jullie zijn niet ethisch verantwoord bezig!”

MEDICAB: “Het is niet zo bedoeld maar we snappen dat het zo kan overkomen en dat voelde voor ons ook niet 100% goed. We willen vooral onze klanten goed informeren, we zullen de toonzetting dan ook aanpassen en dit verduidelijken”

Na het sturen van de tweede email volgde het tweede telefoontje afgelopen maandag:

RADAR: “Het blijkt dat jullie opnieuw de klanten gemaild hebben!”

MEDICAB: ”Correct dat was op uw eigen verzoek met disclaimer bovenaan en verdere onderbouwing van onze bevindingen.”

RADAR: “Maar het is geen rectificatie!”

MEDICAB: “Klopt want een rectificatie zou betekenen dat we onjuistheden hebben verkondigd en dat is in onze mening niet het geval, heeft u de mail gelezen?”

RADAR: ”Nee stuur hem even door aub”

Vervolgens stuurden wij u de mail met vraag of dat u ons kunt aangeven wat er precies niet klopt en wie de dermatoloog in kwestie was en of wij deze mogen contacteren. Hierop ontvingen wij van u enkel een bericht dat het misschien uitgezonden gaat worden.

Hiermee was onze vraag niet beantwoord en laat u ons volledig in het ongewisse.

OVEREENKOMST RADAR EN MEDICAB?

Het lijkt erop dat beide partijen de noodzaak voelen om mensen te informeren m.b.t. COVID-19.

Het is één van uw thema’s om coronafabels te ontzenuwen:

https://radar.avrotros.nl/coronamythes

Ons valt het hier volgende op:

Stelling: 'Met een ultraviolette desinfectie lamp kan ik het coronavirus doden.'

“RADAR: Er is geen bewijs dat een ultraviolette lamp virussen doodt, en je krijgt huidirritatie als je je handen onder zo’n lamp legt. Niet doen!”

FEIT: Er is onlangs bewezen dat COVID-19 wel degelijk door UV licht vernietigd word. UV-C met het spectrum 207-222nm Beschadigd wel het virus maar niet de huid https://www.nature.com/

Hiermee worden in China inmiddels ziekenhuiskamers vrij gemaakt van virusdeeltjes en in Nederland worden er al mondkapjes mee ontsmet.

Stelling: 'Vaccinaties tegen longontsteking en de Hib-bacterie (griep vaccinatie) beschermen je tegen het coronavirus.'

“RADAR “Larie, er moet een heel nieuw vaccin komen tegen het coronavirus, omdat het virus nooit eerder bij de mens actief is geweest. Dus niemand is tegen het coronavirus gevaccineerd.”

FEIT: Er word momenteel onderzocht of TBC Vaccin kan helpen tegen het COVID-19:  https://www.umcutrecht.nl/corona

De methode is hier, net als bij een sauna overigens, om het afweersysteem een boost te geven waardoor het lichaam zelf ziektekiemen waaronder COVID-19 kan bestrijden. 

STELLING: 'Een warm bad nemen doodt het coronavirus.'

RADAR: Onzin, want je lichaamstemperatuur blijft hetzelfde. Een bad nemen doodt geen enkel virus.

FEIT: Dit is niet bewezen dus mag geen onzin genoemd worden. Verder kan het 1 a 2 graden verhogen van de lichaamstemperatuur er voor zorgen dat een kunstmatige koortsreactie word opgewekt waardoor ziektekiemen waardoor virussen gedood worden door het eigen  afweersysteem. Indirect zou hete badwater daar dus wel voor kunnen zorgen.

STELLING: De buitentemperatuur heeft invloed op de verspreiding van het coronavirus.'

“RADAR: Het heeft geen zin om nu een noordpool expeditie te starten, of op het strand te liggen op de Malediven. Het coronavirus wordt niet gedood bij hele lage of hele hoge buitentemperaturen.”

FEIT: De hoogst gemeten buitentemperatuur op aarde is 56.7 graden Celsius. Volgens WHO sterft het SARS Corona virus bij 56 Graden Celsius: https://www.who.int/csr/sars/   (<- IR sauna wordt 60 graden ex-vivo)

Of dat voor COVID-19 geldt is nog niet onderzocht dus ook niet bewezen maar zoals omschreven in uw stelling ging het hier om het Coronavirus in het algemeen en niet COVID-19.

Let’s call it a Draw

Zoals gewoonlijk is er voor beide kanten wat te zeggen en kan deze kwestie vergeleken worden met mondkapjes. De wetenschap geeft geen eenduidig antwoord over of het nu wel of niet verstandig is om ze te dragen. De wetenschap is verdeeld en er zijn zowel onderzoeken en adviezen van experts voor en tegen mondkapjes geweest.

Niets van wat wij onze klanten hebben gemaild, is door ons zelf verzonnen. Alle informatie is verzameld en door ons geverifieerd aan de hand van wetenschappelijke artikelen en vervolgens zo begrijpelijk gecommuniceerd aan onze klanten.

Indien aan ca. 2 Mln kijkers (en waarschijnlijk meer aangezien momenteel iedereen thuis zit) de indruk wordt geschetst dat wij een onbetrouwbaar bedrijf zijn die willens en wetens mensen misleid hebben met onwaarheden dan kan dat voor ons in een enorme concrete schadepost resulteren. Wij hopen daarom van harte dat RADAR zich aan de gedragsregels voor journalistiek houdt en objectief diepte onderzoek doet.

DE MENING VAN DE KIJKER/KLANT TELT!

De enige mensen die met zekerheid kunnen zeggen of (infrarood) sauna gebruik wel/niet werkt zijn de mensen die er gebruik van maken. Het zou dan ook het meest logisch en fair lijken om (samen) te gaan onderzoeken of het wel of niet werkt. Dit kunt u simpelweg doen door een publieke oproep te doen aan uw kijkers om hun ervaringen met sauna gebruik te delen. U zult dan hoogstwaarschijnlijk versteld staan van de reacties.

WERELDNIEUWS?

Aangezien honderdduizenden mensen een (infrarood) sauna thuis hebben kunt u veel reactie verwachten. Tevens kunnen artsen en wetenschappers hun kennis delen over de stellingen via dezelfde opiniepeiling. Een dergelijke ludieke actie is potentieel wereldnieuws!

HOOR EN WEDERHOOR

Naar onze mening hebben we hier ruimschoots uw vragen beantwoord. Mochten er andere / onbeantwoorde zaken zijn waarop u ons wil aanspreken, dan verzoeken wij u deze voor de eventuele uitzending ter verdediging aan ons voor te leggen.

Graag zouden wij een gesprek voeren met de expert die u eventueel in uw programma een oordeel laat vellen over onze stellingen. Dit om te voorkomen dat er onterecht schadeposten aan onze kant ontstaan.

Dank voor uw aandacht en succes met uw programma!

Met warme groet,

TEAM MEDICAB 

Lees hier de reactie van MEDICAB op de uitzending van Tros Radar >>

 

Kommentare

Martin
Veröffentlicht am 2020-05-04 20:04:07
Het gebruik van de sauna levert mij in ieder geval een positieve bijdrage voor mijn lichaam op!!
Na zelfonderzoek en een rondgang langs andere bedrijven kwam ik uiteindelijk bij Medicab terecht. Ik ben telefonisch en per mail van het begin tot het eind perfect geholpen, niets was teveel. Ik heb de sauna per mail besteld. kortom goede service, goede inlichtingen vooraf en goede nazorg. Een aanrader dit bedrijf.
MEDICAB
Veröffentlicht am 2020-04-13 22:16:55
Bij voorkeur leest u de mail aandachtig alvorens te reageren - Met Warme groet! TEAM MEDICAB

Neueste Artikel

Schlagworte

  Schreibe einen Kommentar

  Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht

  Benutzerkonto anlegen

  Durch Ihre Anmeldung in unserem Shop, bewegen Sie sich um einiges schneller durch den Bestellvorgang, können mehrere Adressen anlegen, können Ihre Aufträge verfolgen und vieles mehr.

  Kundenkonto anlegen

  Zuletzt hinzugefügt

  Keine Artikel in Ihrem Warenkorb

  Gesamt inkl. MwSt: €0,00

  Versandkosten Berechnung

  Keine Versand-Methoden für dieses Land gefunden.